пʼятниця, 11 жовтня 2013 р.

Відбулося засідання Всеукраїнського «круглого столу» «Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства»


10 жовтня 2013 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського спільно з Національною академією педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Департаментом освіти і науки Полтавської ОДА відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства».

Під час «круглого столу» освітяни провели всебічний аналіз актуальних проблем новаторського руху в системі післядипломної педагогічної освіти України та Полтавської області, впливу глобальних змін ХХІ ст. на стан освіти дорослих з андрагогічних позицій. Учасники обговорили роботу Регіональних та Зональних шкіл новаторства, центрів педагогічної освіти, професійної майстерності педагогічних працівників закладів післядипломної освіти у межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.
Учасники круглого столу: 75 керівних, науково-педагогічних, педагогічних працівників із ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та 16 обласних закладів післядипломної педагогічної освіти (Вінницького, Волинського, Донецького, Житомирського, Запорізького, Кіровоградського, Миколаївського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Сумського, Харківського, Херсонського, Хмельницького, Черкаського, Чернівецького), з яких 54 учасники Всеукраїнської, Регіональної та Зональних шкіл новаторства Полтавської області, наукові працівники м. Києва та вишів м. Полтави (Національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка тощо).
Засідання круглого столу відкрила Кирилюк Марина Вікторівна, проректор з науково-методичної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
З вітальним словом від імені голови оргкомітету Олійника Віктора Васильовича, ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН Украї-ни, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслуженого працівника освіти України, до учасників звернулася модератор круглого столу Чернишова Євгенія Родіонівна, перший проректор – проректор із науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародної діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри економіки та управління персоналом.
Під час роботи круглого столу виступили: Клепко Сергій Федорович – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського; Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогіч¬них наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Любченко Надія Василівна –кандидат педагогічних наук, директор Науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Білик Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (координатор Полтавської Регіональної школи новаторства); Пасечнікова Лариса Павлівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту освіти та психології Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Мельник Надія Адамівна – проректор із науково-методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти; Колосова Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, директор Науково-методичного центру м. Вознесенська Миколаївської області; Колесникова Лідія Василівна – старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»; Смірнов Владислав Олександрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка; Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету та ін. 
Особливий інтерес в учасників круглого столу викликала панорама новаторських ідей координаторів та учасників Зональних шкіл новаторства Полтавщини, у якій брало участь 14 представників із 11 ЗШН:
1. Костогриз Алла Миколаївна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Решетилівської РДА Полтавської області, поділилася інноваційними ідеями Решетилівської зональної школи новаторства.
2. Крупіна Леся Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи в Полтавському обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка, розповіла про новаторський підхід до організації роботи з обдарованими дітьми із сільської місцевості.
3. Шакотько Віктор Васильович, заступник директора з навчальної роботи Кременчуцького педагогічного училища імені А.С. Макаренка, презентував нові підручники з інформатики для 5 класу.
4. Цимбалюк Олена Вікторівна, заступник завідувача ММК з науково-інноваційної роботи управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради, представила авторські програми як засіб реалізації новаторської ідеї в освіті м. Полтави.
5. Сутула Ольга Владиславівна, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Карлівської РДА, розповіла про стимулювання педаго-гів-новаторів і педагогічних колективів до впровадження в освітню практику інноваційних педагогічних технологій.
6. Кочергіна Світлана Олександрівна, директор спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 6 Лубенської міської ради Полтавської області, розкрила роль шкільного мультимедійного центру щодо формування методичної культури педагогів.
7. Горова Людмила Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи І–ІІІ ст. №4 Гадяцької районної ради Полтавської області, розповіла про трансформацію новаторських підходів у сучасній школі.
8. Пікуль Людмила Олександрівна, заступник директора з навчально-методичної роботи ЗОШ І–ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням математики Комсомольської міської ради Полтавської області, представила навчальний заклад як громадсько-активну школу. 
9. Шевченко Ірина Вадимівна, методист ММК відділу освіти Миргородської міської ради Полтавської області, розповіла про розвиток інноваційної поведінки педагога.
10. Учителі Бутенківської ЗОШ І–ІІІ ст. Кобеляцької районної ради Полтавської області Мигуля Микола Васильович, учитель-методист фізичної культури, зробив презентацію Школи олімпійського руху, а Дрига Микола Вікторович, старший учитель «Захисту Вітчизни» розповів про навчально-методичний комплекс «Захист Вітчизни» як освітньо-виховне середовище формування особистості старшокласника.
11. Загрива Людмила Михайлівна, директор Петракіївського НВК Хорольської районної ради Полтавської області, показала результативність проекту «Школа культури здоров’я».
12. Троцька Валентина Петрівна, директор Човно-Федорівської ЗОШ І–ІІІ ст. Зіньківської районної ради Полтавської області, зробила акцент на ролі музею історії села та школи щодо активізації пошуково-дослідницької діяльності вчителів та учнів.
Також учасники круглого столу мали можливість побачити творчу майстерню Заїки Сергія Олександровича, вчителя-новатора музичного мистецтва гімназії № 1 Лохвицької районної ради Полтавської області.
Обговоривши актуальні питання новаторського руху в системі післядипломної педагогічної освіти України, навчання педагогічних працівників на принципах освіти дорослих з андрагогічних позицій і визначення концептуальних положень щодо розвитку Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників через створення Регіональних та Зональних шкіл новаторства, центрів педагогічної освіти, професійної майстерності педагогічних працівників закладів ППО, Р(М)МК(Ц), врахувавши пропозиції учасників Всеукраїнського «круглого столу» із Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, було зазначено, що:
− андрагог – організатор навчання дорослих, консультант, співавтор індивідуальної програми навчання, який надає науково-методичну допомогу у навчальній і професійній діяльності та мотивує до створення проектів професійного й особистісного розвитку тощо; 
− інновації – це вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи та їхні компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності; 
− новатор – оновлювач, тобто людина, яка формулює та реалізує нові прогресивні принципи, ідеї, прийоми в тій чи іншій сфері діяльності;
− новаторство в педагогічній роботі, як і в інших сферах людської діяльності, є відкриттям, важливим винаходом;
− новаторський досвід – це досвід, який запроваджує та реалізовує нові прогресивні ідеї, показує нові шляхи розв’язання окремих і загальних педагогічних завдань, використовує нові форми, методи, прийоми, види діяльності, донині невідомі або мало відомі педагогічній науці й практиці, істотно модифікує відомі форми, методи й прийоми діяльності, переорієнтовуючи їх на виконання сучасних освітніх, виховних та розвивальних завдань;
− педагогічна майстерність – комплекс компетентностей особистості, що забезпечує самоорганізацію професійної діяльності на рефлексивній основі, це передбачає його новаторство та інноваційність.
Зважаючи на потребу у створенні в Україні сприятливих умов розвитку освіти дорослих, учасники «круглого столу» рекомендують:
1. Орієнтувати у системі управління післядипломною педагогічною освітою діяльність Регіональних і Зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи ППО на реалізацію принципів освіти дорослих, модульного проектування навчального процесу, науково-методичного супроводу, інформаційної повноти і доступності, партнерських стосунків між суб’єктами навчання, режиму саморозвитку в системі закладів післядипломної педагогічної освіти. Сприяти багаторівневій освіті та самовизначенню тих, хто навчається, подоланню стереотипів і бар'єрів сприйняття, створенню атмосфери відкритого діалогу.
2. Здійснити заходи щодо популяризації наукової та винахідницької діяльності педагогічних працівників, зокрема, шкіл новаторства.
3. Розробити систему моніторингу діяльності Регіональних і Зональних шкіл новаторства з урахуванням системи моніторингу в закладі ППО та базової кваліметричної моделі діяльності Р(М)МК(Ц). 
4. Ураховувати роботу в Регіональних та Зональних школах новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як кредитний залік у міжкурсовий період у системі післядипломної педагогічної освіти.
5. Для підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань розвитку інноваційної діяльності в системі ППО Університету менеджменту освіти НАПН України спільно з інститутами (академіями) післядипломної педагогічної освіти розробити проект тезаурусу педагога-новатора системи ППО. 
6. Творчій групі координаторів Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників розробити проект «Всеукраїнський віртуальний методичний кабінет ВШН» та організувати його обговорення для подальшого впровадження в межах Всеукраїнської школи новаторства.
7. Запровадити проведення Всеукраїнського семінару з вивчення досвіду М. В. Гриньової, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка щодо впровадження курсу «Педагоги-новатори України».
8. Започаткувати рубрику «Зустрічі з педагогами-новаторами» у фахових виданнях, які є інформаційними партнерами Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.


Після завершення засідання круглого столу його учасники побували на оглядовій екскурсії по місту «Полтава – духовна столиця України», та відвідали Меморіальний музей-садибу І.П. Котляревського.


Підготувала Н.І.Білик

Немає коментарів:

Дописати коментар