пʼятниця, 11 січня 2013 р.

Обласний фестиваль педагогічної майстерності «Золотий фонд уроків Полтавщини»

На виконання наказу ПОІППО № 338 від 20.11.2012 р. у Полтавській області було проведено фестиваль «Золотий фонд уроків Полтавщини», який став відкриттям нових імен учителів-новаторів. Це одночасний процес навчання як учителів, так і методистів, викладачів інституту та ін. Журі Фестивалю висловлює вдячність усім учасникам за сумлінний і творчий підхід до розроблення цікавих форм сучасного уроку.

середа, 9 січня 2013 р.

Регіональні школи новаторства – один із способів створення умов для самоосвітньої дільності педагогічних працівників у міжкурсовий період

Актуальність проблеми. Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві – демократизація, глобалізація, інтеграційні процеси, створення єдиного інформаційного простору - зумовлюють реформування системи освіти. Сучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність. Суспільство завжди висувало до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше. Учитель має знати не тільки свій предмет і володіти методикою його викладання, а й бути обізнаним з іншими науками, різними сферами суспільного життя, орієнтуватися в сучасній політиці та економіці. Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому що перед ним кожен рік змінюються тимчасові етапи, поглиблюються і, навіть, змінюються уявлення про навколишній світ.